Capocorb Vell

Llucmajor

El conjunt prehistòric de Capocorb Vell representa un mite dins de la investigació prehistòrica gràcies a la seva conservació i per haver estat un dels primers excavats i estudiats de l’illa, així com un dels més extensos.

Es troba sobre un terreny eminentment pla, sobre uns 100m del nivell del mar.
Els pobles talaiòtics procedien de la mediterrània oriental que es van instal·lar a l’illa al voltant del segle XIV abans de Crist.

El Talaiot és una gran construcció feta de grans blocs de pedra sense treballar i col·locats sense cap tipus d’argamassa seguint una forma troncocònica o tronc piramidal amb una columna al centre que aguantava el sostre. Podien arribar a tenir dues i fins a tres plantes.
Al voltant del Talaiot es localitzaven habitacles de menys envergadura, situats en llocs estratègics.
El Talaiot tenia un sentit clarament defensiu, dominant un territori que permetia el desenvolupament de les tasques agrícoles i ramaderes.
El conjunt de Capocorb Vell està format per un nucli de tres talaiots circulars i dos quadrats, a més de diverses construccions que els envolten i una sèrie de talaiots i altres tipus d’edificacions en la seva perifèria.
El poble talaiòtic no sabia escriure i només l’arqueologia pot aportar dades sobre la seva vida.
Aquest complex va ser estudiat pels arqueòlegs L. Ch. Watelin, francès i Albert Mayr, alemany, si bé les primeres excavacions científiques es van realitzar en la dècada de 1910-1920 per Josep Colominas Roca sota el mecenatge de l’insigne prehistoriador hispà Luis Pericot.
Capocorb Vell és únic a la Mediterrània occidental i per Decret del Govern de data 3 de Juny de 1931 va ser declarat Monument Històric Artístic.

Al febrer de 2018 La Associació per a la Revitalització dels Centres Antics (ARCA) va premiar a Capocorb Vell pel manteniment del poblat talaiotic.

Obert de dilluns a diumenge de 10.00 a 17.00 h
Entrada: 3,00 €
Dijous no festius Tancat

Informació General

Poblat talaiòtic de Capocorb Vell
Ma-6014, Km. 23, 07620 Llucmajor, Mallorca
Obert Dilluns - Diumenge 10.00 - 17.00 h (Dijous tancat)
WEBSITE