Convent i Església de Sant Bonaventura

Llucmajor

La primera sol·licitud per a fundar un convent a Llucmajor data de l’any 1576, iniciativa que sorgí del convent de Jesús de Palma, fundat pel P. Catany, natural de Llucmajor. Des d’allà arribaren germans i altres predicadors per a demanar almoïna a les finques del poble. Els carmelites intentaren establir-se a Llucmajor però el poble decidí que fossin els franciscans els que s’hi establissin. Després dels tràmits burocràtics els primers franciscans s’instal·laren en el seu primer monestir situat al carrer amb el mateix nom (Monestir). Els primers anys els franciscans vivien de les subvencions que els atorgava l’ajuntament.

Els franciscans aviat s’aproparen al poble, realitzant la seva labor apostòlica, oferint a més a més centres d’estudi on es podia rebre i transmetre la cultura, a més a més d’assistir als malalts i als pobres. El Convent de Llucmajor aviat es va convertir  en un important centre de fe i cultura cristianes.

En el 1608 s’ubicaren a l’emplaçament actual i l’església es construí entre 1620 i 1656. El convent s’edificà després del temple, a la segona meitat del s. XVII. El temple és d’estil renaixentista de línies sòbries i elegants.

El portal principal és barroc del s. XVIII, amb la “Porta Coeli” característica dels temples franciscans. En les fornícules dels laterals, avui buides, hi havia les estàtues de Sant Francesc i de Ramon Llull. En el cos superior i en el centre hi ha la Immaculada i remata el portal l’escut franciscà presidit per la creu. Sobre el portal major hi ha una rosassa amb motllures concèntriques i a la seva dreta un rellotge de sol. El portal lateral és, també, d’estil barroc i està presidit per Sant Bonaventura. El campanar  és de base quadrada i a la part superior està circumdat per una balustrada.

En el seu interior destaca la capella del Betlem de gran devoció entre els franciscans. El retaule major és d’estil barroc de finals del s. XVII. El cor està sostingut per arcs rebaixats i l’orgue va ser construït a finals del s. XVII. La sagristia està situada a la dreta del presbiteri i va ser construïda entre 1694 i 1697.

Entre els franciscans il·lustres naturals de Llucmajor, destaca la figura del pare Boscana (1775-1831), qui va participar en la Missió californiana de Sant Joan de Capistrano.

Informació General

Direcció: Convent, 19
Teléfon: 971 66 05 02