plaça sabater Llucmajor mallorca

Monument als Sabaters

Llucmajor

En el centre de la Plaça des Sabater podem contemplar el monument dedicat als sabaters, professió de la majoria d’habitants de la ciutat fins als anys 70. Realitzat de pedra de Santanyí, típica de l’illa. El monument representa diferents escenes de l’ofici. L’escultor fou Tomàs Vila i fou inaugurat el 10 d’agost de 1963.