Torres de Defensa

Costa de Llucmajor

Torres de Defensa

La gran superfície i la longitud que té la costa llucmajorera van fer imprescindible realitzar construccions de tipus defensiu i d’alerta. Aquestes torres es van construir principalment al s. XVI, quan Mallorca estava sota el perill de les constants incursions dels musulmans. S’avisaven i feien senyals de foc durant la nit i de fum durant el dia, quan els vigies o torrers veien vaixells enemics.

Entre elles, les més conegudes i en molt bon estat són:

Torre de S’Estalella, construïda pel mestre d’obres Simó Carrió en 1577. La torre és cilíndrica la meitat superior i cònica la inferior. Amb una alçada de 9,2 m i un diàmetre de 7,64 m a la base. Va ser restaurada per l’Ajuntament de Llucmajor el 1984.

Torre de Cala Pi, construïda pel mestre d’obres Joan Pons i finalitzada en 1663. La torre és cilíndrica la meitat superior i tronc-cònica la inferior. Construcció de pedres unides amb argamassa. Amb una alçada de 10,2 m i un diàmetre de 9,95 m a la base. El 1970 la torre va ser restaurada pels seus propietaris d’acord amb el projecte redactat el 1967 per l’arquitecte Antoni Alomar.

Torre del Cap Blanc i Torre del Cap Enderrocat, edificades totes dues el 1579 per Antoni Genovard “picapedrer” de Sineu (Mallorca). La primera es conserva gairebé sencera i de la segona tot just la base.

Informació General

Torres de Defensa de Cala Pi i S'Estalella
Carretera de Cap Blanc, Llucmajor. Mallorca.
Accés Gratuït.